ទូទស្សន៏អាតេវកូរគេដល់ហើយ TV funny newVoice The troll cambodia

Download video
Trollទូរទស្សបែកស្លុយអាតេវVoice The troll cambodiakhmer
***យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះវីដេអូណាដែលទាក់ទងទៅនិងកម្មសិទ្ធបញ្ញា បើសិនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធឃើញ បើមិនពេញចិត្តនិងការ Upload របស់ Channel យើងខ្ញុំម្ចាស់កម្មសិទ្ទអាចស្នើអោយយើងលុបវីដេអូនេះបានដោយគ្រាន់តែ Comment នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃវីដេអូ.........
សូមចុចSubscribe channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូសម្រាប់ទស្សនាថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមអរគុណទុ កជាមុន….
THOMAS ALEXANDER , Melissa Mora Costa Rica - , ဝီကီပီးဒီးယာ, ASAPCOIN, Tutorial - Using Unicode in Visual ,
Page:
Loading...

Related videos